Budowa domku letniskowego nie wymaga typowego pozwolenia na budowę ale również jest obwarowana pewnymi warunkami. Bez pozwolenia na budowę można postawić dowolny domek letniskowy spełniający poniższe kryteria:
– powierzchnia do 35 m2 liczona w obrysie przyziemia (okapy dachu nie wliczają się)
– do wysokości określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
– kąt nachylenia dachu do 45 stopni
– budynek parterowy,
– obiekt wolnostojący
.
Polskie przepisy nie regulują definicji „domek letniskowy” i dlatego też zamiennie stosowane jest określenie „budynek rekreacji indywidualnej” tzw. BRI. Przy zgłoszeniu budowy należy również pamiętać aby był to budynek posiadający jedną kondygnację. Pozostaje kwestia poddasza… Poddasze użytkowe uznawane jest za drugą kondygnację w przypadku kiedy jest to poddasze użytkowe. Warto pamiętać o tym, że jeśli poddasze ma charakter nieużytkowy (np. jest to antresola) wtedy domek uznaje się za tzw. parterowy czyli jednokondygnacyjny. Domy drewniane parterowe do 35 m2 (liczone po obrysie przyziemia) budowane przez firmę Domy z Drewna Sławomir Mirgos spełniają w/w kryteria.

Proces zgłoszenia budowy BRI można rozpocząć zaraz po ustaleniu szczegółów realizacji budowy.
Chcąc dokonać zgłoszenia należy skompletować następujące dokumenty:
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
– mapa ewidencyjna (do pobrania ze Starostwa)
– szkice/rysunki dot. domku
Dodatkowo należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w Starostwie Powiatowym lub można go pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Starostwa Powiatowego. Na formularzu wymagane jest określenie zakresu i sposobu wykonywania robót budowalnych oraz terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Odpowiednio wypełniony formularz zgłoszenia budowy z załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym. I teraz pozostaje czekać…. Starostwo Powiatowe nie wydaje żadnego rodzaju zgody na budowę domku letniskowego. Zgoda następuje samoczynnie po upływie 21 dni od daty zgłoszenia, pod warunkiem, że w tym czasie Urząd nie wniósł do zgłoszenia żadnego sprzeciwu.

Scroll to Top